تحصيل در آلمان - هزينه ها، مزايا

دانشگاه هاي آلمان
تحصيل در آلمان - هزينه ها، مزايا


بسياري از مردم در داخل و خارج آلمان، سازندگي و پيشرفت سريع اين كشور را به "معجزه اقتصادي " تعبير كردند. در سال ۱۹۵۴، به اين معجزه اقتصادي، "معجزه فوتبال " نيز اضافه شد. تيم ملي فوتبال آلمان غربي در مقابل تيم مجارستان، تحصيل در آلمان 2016 سه بر دو، برنده شده و به قهرماني فوتبال جهان نائل آمد. مربي تيم ملي آلمان، "سپ هر برگر"، و هم چنين مؤسس نظام اقتصادي آلمان، "لودويگ ارهارد" تحت عنوان "اقتصاد اجتماعي بازار" از معروفيت جهاني بر خوردار شدند. "ارهاد" در كتاب خود تحت عنوان "رفاه براي همه " تاكيد مي كند كه اقتصاد آلمان، اقتصاد بازار آزادي است كه دولت در ان سعي دارد از طبقه ضعيف جامعه از طريق اجراي قوانين اجتماعي حمايت كرده و رفاه را براي همگان به ارمغان آورد. او با اجراي سياستهاي اقتصادي خود موفق شد، وضعيت مالي اكثر شهروندان آلمان غربي را در مدت كوتاهي، بهبود بخشد. پيشرفت اقتصادي در آلمان غربي، همزمان ثبات سياسي را هم براي اين كشور به دنبال داشت. اگر در جمهوري هزينه تحصيل در آلمان وايمار، روند دموكراسي با بيكاري همراه بود، در جمهوري فدرال آلمان، تحولات سياسي با افزايش سطح رفاه مردم همراه بود. مفهوم دموكراسي براي نخستين بار در تاريخ آلمان، از طرف اكثريت شهروندان اين كشور، به صورتي مثبت، ارزيابي مي گرديد. بديهي بود كه برخي نيز سياستهاي دولت را مورد انتقاد قرار ميدادند. به هر صورت بعد از گذشت ۲۰۰ سال حاكميت روحيه رعيت منشي دوران آلماني - پروسي و ۱۲ سال حاكميت شعار "پيشوا دستور داد و ما اطاعت مي كنيم"، انتظاري بيش از اين در آلمان وجود نداشت.

آلمان شرقي به دور خود، ديوار مي كشد

در تاريخ ۱۱ اكتبر ۱۹۴۹ مجلس خلقي موقتي در دومين كشور آلمان، "ويلهلم پيك" را به عنوان رئيس جمهور و يك روز بعد، "اوتو گروت ول" را به سمت نخست وزير انتخاب كرد. ولي دانشگاه هاي آلمان
در واقع، مجلس خلقي و دولت، هيچ گونه اختيار و قدرتي نداشتند. تمام تصميمات توسط "دفتر سياسي" حزب اتحاد كمونيست و دبير كل آن، "والتر اولبريشت" اتخاذ مي گرديد.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط شهاب | ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۴:۴۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |